Kościół pw

Kościół pw. Trójcy Św. w Polnicy (© Wojciech Piepiorka)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Parafia pod wezwaniem Trójcy Świętej w Polnicy (gmina Człuchów) w obecnym kształcie została założona w 1905 roku, jednak jej historia liczy sobie kilkaset lat. Pierwsza wzmianka o kościele w Polnicy pochodzi z pierwszej połowy XVI wieku.

Wiadomo, że w 1617 roku dzisiejszy kościół parafialny we wsi należał do ewangelików. Z tego okresu pochodzi drewniana wieża z zabytkowym dzwonem. Nawa kościoła była niszczona w czasach wojen szwedzkich. Ta zachowana do dziś została dobudowana do wieży w 1780 roku. W środku kościoła znajdują się barokowe elementy wyposażenia: ambona, ołtarz, chrzcielnica i ławki. Są to dzieła wpisane do rejestru zabytków. Na stropie są malowidła przedstawiające świętych Stanisława i Dawida,

Do parafii należy też drugi kościół we wsi - pw. Św. Józefa. Ceglana świątynia powstała w 1912 roku dla ewangelików, których wówczas wielu zamieszkiwało Polnicę. Po drugiej wojnie światowej kościół przekazano jednak katolikom. Ten kościół jest używany rzadziej - w wakacje odbywa się tam jedna z niedzielnych mszy, a przez cały rok pogrzeby.

Trzeci kościół parafii - filialny pw. Św. Andrzeja Apostoła w Kiełpinie został zbudowany w 1788 roku obok dzwonnicy z 1566 roku.
Parafia w Polnicy należy do dekanatu człuchowskiego i diecezji pelplińskiej. Od prawie trzech lat proboszczem jest ks. Stanisław Miotke, który zastąpił ks. Wojciecha Klundera. Przed nim przez 40 lat parafią kierował ks. Szczepan Kopacz, który do dziś jest w Polnicy.


Parafia pw. Trójcy Świętej w Polnicy
• Adres: Polnica 81, 77-323 Polnica
• Telefon: 59 832 34 11
• Zasięg: Polnica, Polniczka, Czarnoszyce, Sokole, Stara Rogonica, Kiełpin, Kiełpinek
• Kościoły filialne: pw. Św. Józefa w Polnicy i pw. Św. Andrzeja Apostoła w Kiełpinie
* Odpusty: w Polnicy w niedzielę Trójcy Świętej (kościół parafialny) oraz 19 marca w kościele filialnym oraz 30 listopada w kościele w Kiełpinie
• Księża: ks. proboszcz Stanisław Miotke, a także ks. Szczepan Kopacz (w latach 1962-2002 proboszcz parafii w Polnicy), ks. Jacek Cirocki (kapelan Eko-Szkoły Życia w Wandzinie)
• Grupy parafialne: ministranci (20 w Polnicy i 4 w Kiełpinie), sześć Róż Matek Żywego Różańca (w sumie około 120 osób).

Nabożeństwa
Niedziele i święta: godz. 9, 11.15 (obie msze w Polnicy) i 12:30 (Kiełpin).
Święta zniesione: godz. 9 i 18 (godz. 17 zimą) w Polnicy i o godz. 18.30 w Kiełpinie.
Dni powszednie: godz. 18 (zimą godz. 17) w Polnicy.

1460
tylu parafian jest na terenie działania parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Polnicy


Ksiądz proboszcz
Ks. proboszcz Stanisław Miotke urodził się 6 maja 1967 roku w Wejherowie. Święcenia przyjął 30 maja 1993 roku w Pel-plinie. Przez 4,5 roku pracował w parafii Wniebowzięcia NMP w Cewicach, następnie przez 2,5 roku w parafii pw. Św. Mikołaja w Gniewie, potem 4 lata w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie, a do 2007 roku, kiedy objął parafię w Polnicy, był w parafii pw. MBKP w Chojnicach.Z ks. Stanisławem Miotke proboszczem parafii w Polnicy rozmawia Wojciech Piepiorka

Wasza wspólnota to typowa wiejska parafia?
Myślę, że tak. Ludzie żyją tu głównie z rolnictwa i z pracy w tartaku. Trzon miejscowej społeczności stanowią ludzie przybyli tu po drugiej wojnie światowej oraz Kaszubi z oko-lic Swornegaci i Konarzyn. Rdzennie miejscowych jest tu tylko kilka rodzin. Być może to jest po części przyczyną tego, że jest tu duża swoboda w praktykach religijnych. Więcej wiernych pojawia się w kościele na święta, ale przez cały rok frekwencja waha się na poziomie 30 procent. Ci co chodzą do kościoła regular-nie, to wierni, na których zawsze można liczyć. Trzo-nem jest Żywy Różaniec. Są to kobiety, do których można się zawsze zwrócić o pomoc i które nigdy nie odmawiają. Razem z kołem gospodyń wiejskich mocno angażują się w życie parafii.

Wasze kościoły aż proszą się o remonty...
Kościół pomocniczy pw. Św. Józefa w Polnicy pochodzi z początku XX wieku i jest w dobrym stanie. Natomiast kościół pw. Trójcy Św. w Pol-nicy i pw. Św. Andrzeja Apo-stoła w Kiełpinie wymagają pilnego remontu. Do powia-towego programu kościel-nego, na który udało się gminom pozyskać duże środki unijne, został włączo-ny ten pierwszy kościół. Projekt obejmuje jednak same prace budowlane, a na pienią-dze na roboty konserwator-skie trzeba będzie pewnie jeszcze trochę poczekać. Kiedyś elementy wyposażenia wnętrza odnawiano "na dziko" bez nadzoru konser-watorskiego i to wygląda, jak wygląda. Marzy nam się odnowienie chrzcielnicy, ambony, ołtarza, wykonanych siekierą ławek i malowideł na stropie. Mówię o kościele parafialnym w Polnicy, bo on jest na pierwszym miejscu, ale także kościół w Kiełpinie wymaga pilnego remontu. Tam byłoby nawet więcej do zrobienia, ale wciąż brakuje pieniędzy. Niedługo na terenie dzierżawionym przez parafię ma stanąć elektrownia wiatrowa i miejmy nadzieję, że tą drogą uda się pozyskać trochę grosza na remonty.

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!