Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony. Co warto wiedzieć podczas epidemii koronawirusa? [26.03.2020 r.]

Anna Bartosiewicz
Anna Bartosiewicz
winters/ Pixabay.com
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy prawie na pewno zostanie wydłużony. Aktualnie trwają prace nad przedłużeniem okresu jego pobierania. To oficjalna informacja potwierdzona przez ZUS. Zobacz, jak uzyskać świadczenie i kiedy wnioskować o zasiłek opiekuńczy na dotychczasowych zasadach.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy najpewniej będzie można pobierać dłużej niż przez 14 dni, a świadczenie będzie przysługiwać po 25 marca. Początkowo szkoły i przedszkola miały być zamknięte do 25 marca, ale teraz wiadomo, że pozostaną nieczynne minimum do 14 kwietnia, kiedy to ma się skończyć przerwa wielkanocna. Ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem uczniów, rodziców i nauczycieli, stacjonarne zajęcia dydaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży zostały zawieszone. Nauka ma być kontynuowana zdalnie.

- Aktualnie trwają prace nad zmianą ustawy, która wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Prace te dotyczą między innymi przedłużenia okresu, za który będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku wydłużenia okresu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r. - poinformował ZUS.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na nowych zasadach
Rodzic, który wystąpił już o dodatkowy zasiłek opiekuńczy (maksymalnie na okres 14 dni), po 25 marca może wystąpić o jego przedłużenie. Do czasu wejścia w życie ustawy oświadczenia o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do 8. roku życia można składać na takich samych zasadach jak dotychczas. Wydłużony okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie będzie miał wpływu na liczbę przysługujących dni tradycyjnego zasiłku opiekuńczego. Oświadczenia (wnioski) o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na okres dłuższy niż 14 dni po 25 marca zostaną jednak rozpatrzone dopiero po nowelizacji ustawy.

Wypłatę zasiłku opiekuńczego warunkuje złożenie dodatkowych dokumentów. Wśród nich powinny się znaleźć:

  • wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A
  • oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły (decyzja z 20 marca zostanie potraktowana jako decyzja o nieprzewidzianym zamknięciu placówki)

Na podstawie nowelizacji ustawy z dn. 2 marca 2020 r. z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r. wniosek o zasiłek opiekuńczy, związany z decyzją z 20 marca o zamknięciu placówek edukacyjno-dydaktycznych, będzie traktowany jak wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres nowego zasiłku nie zostanie wliczony do limitu 60 dni.

- Zasiłek opiekuńczy zapewniony specustawą ma charakter dodatkowy w stosunku do zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie dotychczasowych przepisów - przypomina Adam Kraszewski, radca prawny z kancelarii Gessel.

Przez koronawirusa musimy unikać większych skupisk ludzkich. Zakazane są spotkania w grupach powyżej dwóch osób (nie dotyczy to rodzin i osób zamieszkujących wspólne gospodarstwa domowe). Z domu wolno wychodzić tylko w celu załatwienia ważnych potrzeb życiowych, np. po zakupy, do apteki, do pracy czy w celu przyniesienia sprawunków bliskim.

Placówki edukacyjno-wychowawcze zostały zamknięte na mocy specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych. Polska nie chce popełnić błędu Włoch oraz innych państw, które nie podjęły bardziej zdecydowanych kroków, aby przeciwdziałać epidemii koronawirusa. Specustawa daje ministrom właściwym ds. oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki możliwość czasowego ograniczenia lub zawieszenia placówek edukacyjno-oświatowych. W obliczu pandemii zrozumiałe jest, że pracujący rodzice zastanawiają się, jak będzie wyglądała ich przyszła praca.

Koronawirus a dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Ubezpieczeni rodzice, którzy muszą zostać w domu ze względu na konieczność osobistej opieki nad dzieckiem, mogą ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły. Taka zapomoga nie będzie miała wpływu na limit 60 dni tradycyjnego zasiłku opiekuńczego.

W przypadku strat z powodu pandemii koronawirusa pracodawca a także samozatrudniony może uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia przez trzy miesiące, a pracodawca także na składki ZUS zatrudnionego. O pomoc można będzie się ubiegać już na początku kwietnia. Po prostu kliknij w ten tekst a poznasz szczegóły.

Koronawirus a zasiłek opiekuńczy (1. alternatywa)

Statystyki zmieniają się z dnia na dzień, a niebawem możemy spodziewać się kolejnych obwieszczeń. W dalszym ciągu pracownicy, którzy są zmuszeni przerwać pracę ze względu na konieczność zajęcia się dzieckiem, mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego. Co prawda zasiłek opiekuńczy wynosi jedynie 80% podstawy wymiaru zasiłku, pozwala on jednak zapewnić dziecku opiekę przez dwa miesiące. Na takie rozwiązanie mogą zdecydować się rodzice, którzy nie mają w domu odpowiednich warunków do pracy zdalnej, a nie mogą zlecić opieki nad dzieckiem osobom bliskim. Jednocześnie warto mieć na uwadze, że na poważne skutki działania koronawirusa najbardziej są narażeni seniorzy.

Premier zapowiadał przesunięcie rozliczenia PIT za ubiegły rok z końca kwietnia na koniec czerwca. W projekcie tzw. Tarczy Antykryzysowej nie ma jednak stosownego przepisu. Za to są przepisy w sprawie odroczenia zaliczek na podatek za kwiecień i maj. W jaki sposób? Kliknij w ten tekst a poznasz szczegóły.

Koronawirus a praca zdalna (2. alternatywa)

Pracodawcy zaczynają rozumieć, że sytuacja jest poważna. Wiele sklepów i zakkładów jest nieczynnych, niektóre placówki handlowe zmieniły godziny pracy, a wybrane duże sieci ograniczyły liczbę osób mogących przebywać w sklepie, np. redukując dostępność koszyków. Niestety nie wszyskie punkty przestrzegają zasad, zgodnie z którymi klienci powinni zachować minimum 1,5 odstępu od pozostałych osób na terenie sklepu. Problem występuje zwłaszcza w małych sklepach.

Pracę zdalną rozpoczęli pracownicy tak prestiżowych spółek, jak Amazon, Facebook, Google czy Microsoft. Mniej restrykcyjnie do pracy zdalnej podchodzą właściciele mniejszych firm. Często zostawiają oni swoim pracownikom możliwość wyboru w kwestii miejsca pracy. Wobec zwiększonego ryzyka zakażenia koronawirusem w komunikacji publicznej warto jednak zapytać o szefa o pracę zdalną.

- Pracownik może też rozważyć porozumienie się z pracodawcą w kwestii pracy zdalnej. Jeżeli charakter pracy pozwala na jej świadczenie w warunkach home office, to może się to okazać korzystnym wyjściem dla każdej ze stron - radzi Adam Kraszewski. - Ze względu na podjęcie decyzji o przedłużeniu okresu zamknięcia placówek oświatowych, specustawa zostanie znowelizowana, a okres, za jaki przysługuje dodatkowy zasiłek, przedłużony - dodaje ekspert.

Praca zdalna może okazać się dobrym rozwiązaniem w przypadku rodziców starszych dzieci, które są w stanie samodzielnie zorganizować sobie czas, natomiast rodzice maluchów mogą wykonywać ją naprzemiennie tak, aby jeden rodzic pracował, a drug w tym czasie opiekował się dzieckiem.

Koronawirus a zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy (3. alternatywa)

Pojawia się pytanie, jakie prawa mają nauczyciele, opiekunowie i wykładowcy, którzy nie pójdą do pracy ze względu na odwołanie zajęć. Pracownicy kin, muzeów czy obiektów sportowych także mogą zastanawiać się, jak będzie wyglądała ich praca w niedalekiej przyszłości. O ile nauka może odbywać się przez internet, o tyle zarabianie na biletach czy wejściówkach stała się znacznie trudniejsze.

- Jeśli pracownik jest gotowy do wykonywania pracy, a nie może tego robić nie ze swojej winy, mówimy o tzw. przestoju. Osoba zatrudniona zachowuje wówczas prawo do wynagrodzenia. W przypadku zamykania placówek oświatowych i instytucji kultury, z uwagi na zagrożenie koronawirusem, mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją - uspokaja Adam Kraszewski.

Pakiet specjalnych ustaw zwany Tarczą Antykryzysową jest już gotowy. Wiemy ile dostaną pracownicy w firmach przy postojach i ograniczonym czasie pracy, ile osoby na umowach zlecenia i o dzieło i na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć samozatrudnieni. Kliknij po prostu w ten tekst a poznasz szczegóły.

Koronawirus a zmiana obowiązków w pracy (4. alternatywa)

Alternatywą dla pracodawców może być zlecenie pracownikom wykonywania innych obowiązków niż dotychczas. Taka forma zajęć wydaje się realna w przypadku pracy szkół, organizacji meetupów, warsztatów, a nawet - konferencji. Organizacja spotkań online, z wykorzystaniem takich aplikacji, jak Zoom, pozwala ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem do minimum.

- Na czas przestoju pracodawca może powierzyć pracownikowi inną, odpowiednią pracę, za którą pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie, np. zlecić prowadzenie zajęć online czy wysyłanie uczniom wcześniej przygotowanych prezentacji - podpowiada Adam Kraszewski.

Koronawirus a dwa dni na opiekę nad dzieckiem (5. alternatywa)

Pracownicy mogą skorzystać z jeszcze jednego, skromnego rozwiązania, które pozwala wygospodarować dodatkowy czas zajęcie się dziećmi. Są to tzw. dwa dni na opiekę nad dzieckiem, które wliczają się do czasu pracy (przysługuje za nie wynagrodzenie). Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy w każdym roku kalendarzowym rodzicowi co najmniej jednego dziecka do 14. roku życia przysługuje zwolnienie od pracy przez łączny okres dwóch dni (lub 16 godzin).

Zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem można wykorzystać w całości lub w częściach, ale tylko jednorazowo. Jeżeli jeden z rodziców wyczerpie limit 16 godzin, drugiemu nie będą już przysługiwały dni wolne na opiekę nad dzieckiem. Co więcej, niewykorzystane dni nie przechodzą na następny rok, a ich wymiar nie zwiększa się w przypadku posiadania większej liczby dzieci. Powinni o tym pamiętać rodzice, którzy usiłują na nowo zorganizować swój czas w obliczu zmian związanych z koronawirusem.

11 marca Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię - oznacza to, że epidemia koronawirusa jest zjawiskiem globalnym, a liczba zachorowań na COVID-19 może wzrosnąć w tym samym czasie na różnych obszarach geograficznych. 12 marca znany był już pierwszy, śmiertelny przypadek zakażenia COVID-19 w naszym kraju, a 20 marca ogłoszno stan epidemii w Polsce. Liczba osób zakażonych i ofiar śmiertelnych koronawirusa rośnie. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że 18 marca w prowincji Hubei, gdzie wybuchła epidemia, po raz pierwszy w historii nie stwierdzono ani jednego nowego przypadku zachorowania.

Pakiet specjalnych ustaw zwany Tarczą Antykryzysową jest już gotowy. Wiemy ile dostaną pracownicy w firmach przy postojach i ograniczonym czasie pracy, ile osoby na umowach zlecenia i o dzieło i na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć samozatrudnieni. Kliknij po prostu w ten tekst a poznasz szczegóły.

FLESZ: Zasiłek z tytułu koronawirusa od ZUS i pracodawcy

Wideo

Materiał oryginalny: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony. Co warto wiedzieć podczas epidemii koronawirusa? [26.03.2020 r.] - Strefa Biznesu

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
26 marca, 15:37, Gość:

A co z zasiłkiem opiekuńczym nad chorym rodzicem?

Dobre pytanie

G
Gość

A co z zasiłkiem opiekuńczym nad chorym rodzicem?

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3