Ogłoszenie Wójta Gminy Rzeczenica

Materiał informacyjny Gminy Rzeczenica

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Rzeczenica

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Rzeczenica ul. Człuchowska 26 – obwieszczeń i wykazów do sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:

  1. Obwieszczenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości Rzeczenica w rejonie ulic Pogodnej i Nowej o nr 1733/28 o pow. 0.1409 ha. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta nr SL1Z/00013677/4 w Sądzie Rejonowym w Człuchowie. Cena wywoławcza 39.900,00 zł + Vat 23%. Wadium w wysokości 7.900,00 zł płatne do dnia 11.06.2021 r. (na koncie Urzędu Gminy). Przetarg 15.06.2021 roku o godz.10:00.
  2. Obwieszczenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości Rzeczenica w rejonie ulic Pogodnej i Nowej o nr 1733/29 o pow. 0.1168 ha. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta nr SL1Z/00013677/4 w Sądzie Rejonowym w Człuchowie. Cena wywoławcza 32.900,00 zł + Vat 23%. Wadium w wysokości 6.000,00 zł płatne do dnia 11.06.2021 r. (na koncie Urzędu Gminy). Przetarg 15.06.2021 roku o godz. 11:00.
  3. Obwieszczenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki gruntowej w miejscowości Brzezie o nr 371/1 o pow. 0.1800 ha. W Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzeczenica teren oznaczony jako obszary rozwoju mieszkalnictwa i usług. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta nr SL1Z/00005942/4 w Sądzie Rejonowym w Człuchowie. Cena wywoławcza 25.000,00 zł. Wadium w wysokości 5.000,00 zł płatne do dnia 11.06.2021 r. (na koncie Urzędu Gminy). Przetarg 15.06.2021 roku o godz. 12:00.

Obwieszczenie wykazów do dzierżawy trybie bezprzetargowym i odstąpienie od obowiązku przetargu ( dzierżawa na okres 10 lat):

  1. 37/8 w miejscowości Zalesie infrastruktura sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. z o. o.
  2. Infrastruktura kanalizacji i sieć wodociągowa w miejscowości Rzeczenica, osiedle Rzewnica na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. z o. o.
  3. 5/1 Trzmielewo pow.0.0472 ha. Księga wieczysta nr SL1Z 00016077/9 w Sądzie Rejonowym w Człuchowie.

Sprzedaży działki nr 158/9 o pow. 0,1683 ha w miejscowości Brzezie na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Treść wykazów znajduje się na stronie internetowej Gminy Rzeczenica ug.rzeczenica.ibip.pl

Informacje w sprawie sprzedaży można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00, pokój nr 13 w Urzędzie Gminy Rzeczenica, tel.(059) 8331722 wew. 30 lub e-mail: [email protected]

Dodaj ogłoszenie